جهت پیدا کردن یک ابجکت با تگ در کدنویسی کافی است که در تابع Start کد زیر را وارد کنید

GameObject jb;
Start()
}
jb=GameObject.FindWithTag("Player");
{

نکته : حتما باید تگ ابجکت را در پنجره Inspector انجین  مشخص کرده باشید در عکس زیر با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

تگ در یونیتی

 

حال برای تست میتوانید از دستور Destroy(jb) ویا یک بولین در مثال بالا استفاده کنید که ببینید ایا بدرستی شناسایی شده یا خیر

پیدا کردن چند آبجکت در یونیتی با تگ

کاربرد این کد بیشتر برای مواقعی استفاده میشود که شما چند ابجکت در سین خود دارید و میخواهید یک دستور به همگی اعمال شود مثلا همه دشمن ها با فلان کار پلیر ضربه ببینید یا همه صخره ها یک اتفاقی براشون بیفتد.

و از آنجا که از آرایه می بایست استفاده کنید باید از حلقه فور ایچ استفاده کنیم.

GameObject[] jb;
Start()
}
jb=GameObject.FindGameObjectsWithTag("Enemy");
foreach(GameObject A in jb)
{
Destroy(r.GameObject);
}
{