برای از بین بردن یک ابجکت در یونیتی میتوانید از دستور destroy استفاده کنید

مثال

;Destroy(gameobject)

کاربرد این کد در مواقعی هست که شما یک ابجکتی مانند تیر رو میخوایین بعد از برخورد از بین ببرید.

حالا چنانچه قصد دارید به صورت زمان دار این کار را انجام بدهید مثلا بعد از 3 ثانیه این اتفاق بیفتد.

;Destroy(gameobject,2f)

یکی از کاربرد های این دستور برای زمانی است که یک پارتیکل سیستم مثه خاک یا باد تعریف کردید و میخواهید یک زمان کوتاه در حد چند ثانیه نمایش داده شود سپس از بین رود.