دستور دیباگ لاگ debug.log چیست و چه کاربردی دارد؟

برای مثال در عکس زیر ما دو دستور دیباگ لاگ یکی در تابع استارت و دیگری در تابع اپدیت نوشته ایم

 

دیباگ گیری

حال در موتور بازی سازی برای اینکه اطمینان حاصل پیدا کنیم که آیا دستور start (که یکبار اجرا میشود) و دستور update (پشت سر هم اجرا میشود) فراخوانی شده است یا خیر ؟ بخش console یونیتی را باز کرده و مشاهده که چه تعداد و کدام تابع اجرا شده است.

 

 

دیباگ در یونیتی

 

حال میتوان به جای نوشتن استارت و یا اپدیت در دستور debug.log  یک متغیر قرار داد.

دیباگ گیری متغیر در یونیتی

 

نتیجه اجرا تصویر بالا

 

 

 

دیباگ گیری متغیر در یونیتی

 

جهان بی همتا